03 April, 2017

weekend


Some snaps from Saturday! I know it's not something special but I like to upload pictures with food, because who doesn't love food? We had a quick snack at one of the cafes in boulevard of my city. The sandwiches are so tasty there. The best ones are with chicken and just for 3.10 euros! 

// Šiek tiek kadrų iš šeštadienio! Žinau, neko ypatingo, bet aš tiesiog mėgstu dalintis nuotraukomis su maistu, nes.. Kas gi nemėgsta maisto? Šįkart teko užkąsti vienoje iš mažulyčių kavinukių miesto bulvare. Sumuštiniai ten tokie skanūs, o geriausi - su vištiena tik už 3.10 euro.


And here is Sunday! A day of walking, seriously. We went about 12km today on foot and that was amazing. Tomas was like "noooo" but I convined him to do this together. I said that we have to be happy that the weather is amazing, so we have to go on the walk. So yeah, here is some moments from the stop in woods of city!

// Štai ir sekmadienis! Pasivaikščiojimo diena, iš tikrųjų. Šiandien mes nuėjome maždaug apie 12km pėsčiomis ir tai buvo iš tiesų nuostabu. Tomas buvo maždaug "neeee", bet aš į įtikinau tai padaryti kartu. Sakiau, jog turime džiaugtis, kol saulutė dar čia, taigi, vaikščiojome. Štai ir nuotraukose momentas iš pasivaikščiojimo miesto miškelyje!


The day was so hot that I was almot sweaty. Me and Tomas decided to go for a cold coffee. We stopped by Coffee Inn cafeteria and I got for me Cold Caramel Latte and Tomas wanted the one without caramel. After that, he realized that sweeter is tastier hahaha. Love xx

// Diena buvo tokia karšta, kad gailėjausi, jog buvau ne trumpomis rankovėmis. Tad mes su Tomu nusprendėme, jog mums reikia puodelio šaltos kavos. Stabtelėjome Coffe Inn kavinukėje ir pasiėmiau sau ledinės karamelinės latte kavos, o Tomas pasirinko vieną be karamelės. Po to jis suprato, 
jog saldžiau - skaniau hahaha. Love xx

Post a Comment

Follow


CASUALOR | blog by Ieva Adukevičiūtė © . Design by FCD.